Quy định chuyển loại và thi nâng ngạch đối với viên chức

LĐO Luật gia Trần Thị Lan (Công ty Luật TNHH YouMe, website: www.youmevietnam.com)

Hỏi: Tôi hiện đang là giáo viên tiểu học, vừa hoàn thành chương trình đào tạo đại học ngành giáo dục tiểu học. Nhưng khi nộp hồ sơ xin chuyển ngạch, tôi được Phòng Nội vụ thông báo: Từ 01.01.2012 Luật Viên chức có hiệu lực, nên các trường hợp xin chuyển ngạch phải đợi hướng dẫn mới.

Đề nghị Chuyên mục tư vấn, việc chuyển loại và thi nâng ngạch đối với viên chức như thế nào, có thay đổi gì kể từ ngày 01.01.2012?. Trường hợp của tôi sẽ giải quyết thế nào? (Nguyễn Minh Thúy, E-mail:nnhutthuy@yahoo.com)

Trả lời:

Luật Viên chức (có hiệu lực và thay thế Pháp lệnh Cán bộ, Công chức từ ngày 01/01/2012) quy định việc bổ nhiệm, thay đổi chức danh nghề nghiệp của viên chức tại Điều 31, theo đó:

Việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp đối với viên chức được thực hiện theo nguyên tắc sau: Làm việc ở vị trí việc làm nào thì bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp tương ứng với vị trí việc làm đó; Người được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp nào thì phải có đủ tiêu chuẩn của chức danh nghề nghiệp đó.

Việc thay đổi chức danh nghề nghiệp đối với viên chức được thực hiện thông qua thi hoặc xét theo nguyên tắc bình đẳng, công khai, minh bạch, khách quan và đúng pháp luật.

Viên chức được đăng ký thi hoặc xét thay đổi chức danh nghề nghiệp nếu đơn vị sự nghiệp công lập có nhu cầu và đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật.

Chính phủ quy định cụ thể quy trình, thủ tục thi hoặc xét, bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp của viên chức, phân công, phân cấp việc tổ chức thi hoặc xét, bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp của viên chức.
Các bộ, cơ quan ngang bộ được giao quản lý nhà nước về các lĩnh vực hoạt động của viên chức chủ trì, phối hợp với Bộ Nội Vụ quy định cụ thể tiêu chuẩn Chức danh nghề nghiệp; điều kiện thi hoặc xét thay đổi chức danh nghề nghiệp của viên chức.

Về điều kiện, cách xếp lương khi chuyển loại giáo viên tiểu học, chúng tôi đã có tư vấn tại Lao động điện tử ngày 22/11/2011, trong đó có viện dẫn các quy định của Nghị định số 116/2003/NĐ-CP của Chính phủ (ngày 10/10/2003 về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước); Nghị định số 121/2006/NĐ-CP của Chính phủ (ngày 23/10/2006 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 116/2003/NĐ-CP); Thông tư 04/2007/TT-BNV của Bộ Nội vụ (ngày 21/06/2007 hướng dẫn công tác tuyển dụng, chuyển loại và thi nâng ngạch đối với viên chức). Căn cứ quy định tại Điều 81 Luật Ban hành các văn bản quy phạm pháp luật năm 2008: “Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần trong các trường hợp sau đây: 1- Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản; 2- Được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng văn bản mới của chính cơ quan nhà nước đã ban hành văn bản đó; 3- Bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ bằng một văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền”, thì các quy định tại văn bản pháp luật nêu trên vẫn còn hiệu lực nếu không trái với quy định tại Luật Viên chức.

Như vậy, giả thiết anh (chị) đạt đủ tiêu chuẩn và điều kiện xét chuyển loại viên chức, anh (chị) có thể kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết theo quy định.

Loading...

[QC] Đăng tin tuyển dụng, tìm việc làm nhanh, uy tín tại trang Việc Làm Báo Lao Động.

Bình luận

Trần Thị Miên
Tôi hiện đang là cán bộ thú y cấp xã, đang hưởng lương theo trình độ trung cấp thú y hệ số lương của tôi là 2,46. Vừa hoàn thành chương trình đào tạo Đại học ngành thú y, nhưng khi nộp hồ sơ chuyển ngạch đã đầy đủ các giấy tờ cần thiết như hướng dần của phòng nội vụ, hiện phòng nội vụ còn đòi hỏi phải bổ sung thêm chứng chỉ quản lý Nhà nước thì mới chuyển được ngạch. Đề nghị chuyên mục tư vấn giúp việc chuyển loại nâng ngạch từ Trung cấp lên Đại học đối với cán bộ chuyên môn như tôi có cần thiết phải có chứng chỉ quản lý Nhà nước mới chuyển được ngạch hay không, hay là không có cũng chuyển được, xin Luật sư tư vấn giúp.
Trả lời - -
bùi xuyến
Tôi hiện đang là giao viên tiểu học: Tôi bắt đầu đi làm từ năm 1997 hệ trung cấp. đến năm 2010 tôi học nâng lên hệ cao đẳng của trường Cao Đẳng sư phạm Tân Trào. Đến tháng 8/2012 tôi đã có bằng cao đẳng và có về trình báo cho ban giám hiệu nhà trường nơi tôi công tác. Nhưng đến nay đã 4 năm nhưng tôi vẫn chưa được chuyển ngạch lên cao đẳng. Vậy bây giờ tôi cần phải thi chuyển ngạch hay do phòng nội vụ xét. Và việc chuyển ngạch được thực hiện theo văn bản nào?
Trả lời - -
Luật sư Lại Xuân Cường - Văn phòng Luật sư Quốc Thái trả lời:
Việc chuyển ngạch của bạn được thực hiện theo Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/9/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học công lập. Theo đó, bạn cần có đủ các tiêu chuẩn theo quy định để được người có thẩm quyền quy định tại Khoản 3, Khoản 4 Điều 12 của Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ra quyết định bổ nhiệm chức danh giáo viên tiểu học mà bạn mong muốn.
Dương Thị Mỹ Hồng
Tôi tốt nghiệp đại học Luật, tôi đang làm việc tai Văn phòng đăng ký đất đai, tôi có được chuyển ngạch hưởng lương đại học không. Hiện tôi đang hưởng lương trung cấp Công nghệ thông tin.
Trả lời - -
Lê Thị Mông Thanh
Tôi đang là giáo viên mầm non công tác 19 năm, và đã tốt nghiệp đại hoc mầm non hệ vừa học vừa làm năm 2012. Sau khi tốt nghiệp tôi co trình báo cho Hiệu trưởng (hiện đã về hưu 2012). Đến tháng 8-2013 tôi mới làm hồ sơ chuyển ngạch, nhưng khi nộp lên phòng nội vụ họ nói chờ có đợt thi chuyển ngạch. Trong khi đó 1 số bạn học cùng khóa dược Hiệu trưởng quan tâm nên kịp thời chuyển ngạch nhận giấy quyết định vào tháng 3-2013. Vậy cho tôi hỏi chuyên mục tư vấn pháp luật: Trường hợp của tôi giải quyết như thế nào?và lỗi này là tại tôi hay là của Hiệu trưởng. Xin gợi ý giúp tôi làm cách nào kiến nghị cho phù hợp. Cám ơn chuyên mục tư vấn pháp luật.

Trả lời - -
Văn phòng TVPL Báo Lao Động trả lời:
Do bạn không nói rõ bạn trình báo cho Hiệu trưởng bằng phương thức nào (bằng lời nói hay có văn bản báo cáo, có nộp kèm bằng tốt nghiệp đại học không) nên chúng tôi chưa thể xác định việc bạn chậm thi chuyển ngạch là lỗi của ai. Đề nghị bạn cung cấp thêm thông tin về vấn đề này để chúng tôi có thể tư vấn cho bạn.
Hương
Tôi là kế toán trung cấp điều động về trường năm 2009. Học song đại học năm 2013 đến nay chuẩn bị sáp nhập liên cấp và làm kế toán kiểm mầm non nữa. Nhưng tôi nghe cấp trên nói kế toán trường học không cần bằng đại học. Chúng tôi rất hoang mang trong công tác làm nhiều lại không có ưu đãi, không được nghỉ như giáo viên...Xin hỏi chúng tôi phải làm gì bây giờ?
Trả lời - -
võ thị lan đài
Tôi tốt nghiệp trung cấp lao động tiền lương 2009 sau đó nộp hồ sơ xét tuyển viên chức với chức danh cán bộ giảm nghèo tại phòng LĐTBXH huyện và làm việc từ 1/05/2010 đến nay, đến năm 2011 tôi liên thông Đại học cùng chuyên ngành, tốt nghiệp năm 2014. Hiện vẫn chưa nâng ngạch lên chuyên viên vì phòng Nội vụ bảo phải chờ Sở Nội vụ có hướng dẫn. Xin cho tôi hỏi trường họp của tôi đã đủ điều kiện chuyển sang ngạch chuyên viên chưa?và có đúng là phải chờ hướng dẫn của Sở Nội vụ tỉnh không?Hiện tôi đang là cán bộ làm công tác bình đẳng giới kiêm văn phòng tổng họp vậy đã có đủ điều kiện chuyển sang công chức chưa?Và tôi có cần thi chuyển ngạch không?Chân thành cảm ơn.
Trả lời - -
Văn phòng Luật sư Quốc Thái trả lời:
Theo quy định tại khoản 1, khoản 3, Điều 29, Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ về căn cứ, nguyên tắc, tiêu chuẩn, điều kiện nâng ngạch công chức thì việc nâng ngạch công chức phải căn cứ vào vị trí việc làm, phù hợp với cơ cấu công chức của cơ quan sử dụng công chức và thông qua kỳ thi nâng ngạch theo quy định. Công chức được đăng ký dự thi nâng ngạch khi có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện sau đây: Hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian 3 năm liên tục gần nhất; có phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức tốt; không trong thời gian thi hành kỷ luật hoặc đã có thông báo về việc xem xét kỷ luật của cơ quan có thẩm quyền; Có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đảm nhận vị trí việc làm tương ứng với ngạch công chức cao hơn ngạch công chức hiện giữ trong cùng ngành chuyên môn; Đáp ứng yêu cầu về văn bằng, chứng chỉ và yêu cầu khác về tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của ngạch công chức đăng ký dự thi. Căn cứ quy định trên, việc nâng ngạch của bạn Đài từ ngạch cán sự lên ngạch chuyên viên (tương đương) phải được thông qua kỳ thi nâng ngạch do UBND thành phố tổ chức, với điều kiện bạn Đài được cơ quan, đơn vị sử dụng bố trí đảm nhận vị trí việc làm tương ứng với trình độ đào tạo và đáp ứng các yêu cầu về văn bằng, chứng chỉ và yêu cầu khác về tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của ngạch công chức đăng ký dự thi.
Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu

Video xem nhiều nhất


Nóng: Xác định nguyên nhân cá chết ở thượng nguồn sông Sài Gòn