Thời gian nghỉ thai sản vẫn được tính để xét tặng danh hiệu thi đua

Thông tư số 02/2011/TT - BNV, ngày 24.1.2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 42/2010/NĐ - CP ngày 15.4.2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua khen thưởng.

Theo đó, danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ tiên tiến” được xét công nhận đối với các cá nhân là cán bộ, công chức, viên chức, công nhân, người lao động làm việc trong các cơ quan, đơn vị, các cơ sở kinh tế, sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân thuộc quân đội nhân dân, công an nhân dân đạt các tiêu chuẩn quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 24 Luật Thi đua khen thưởng. Mỗi năm xét một lần vào dịp tổng kết năm công tác của cơ quan, đơn vị.

Đối tượng nữ nghỉ thai sản theo chế độ quy định của Nhà nước và những người có hành động dũng cảm cứu người, cứu tài sản, những người trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu do bị thương tích cần điều trị, điều dưỡng theo kết luận của cơ quan y tế, thì thời gian nghỉ vẫn được tính để xem xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ tiên tiến”.

Cá nhân đi học, bồi dưỡng ngắn hạn dưới 1 năm, nếu đạt kết quả từ loại khá trở lên, chấp hành tốt quy định của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng thì kết hợp với thời gian công tác tại cơ quan, đơn vị để bình xét danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ tiên tiến”. Các trường hợp đi đào tạo từ 1 năm trở lên, có kết quả học tập từ loại khá trở lên thì năm đó được xếp tương đương danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ tiên tiến” để làm căn cứ xét tặng các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng khác.

Đối với cá nhân thuyên chuyển công tác, thì đơn vị mới có trách nhiệm xem xét, bình bầu danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ tiên tiến” trên cơ sở có ý kiến nhận xét của đơn vị cũ (đối với trường hợp có thời gian công tác ở đơn vị cũ từ 6 tháng trở lên).

Không xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ tiên tiến” cho các trường hợp: Không đăng ký thi đua; mới tuyển dụng dưới 10 tháng; nghỉ việc từ 40 ngày làm việc trở lên; bị xử phạt hành chính; bị kỷ luật từ khiển trách trở lên.    

B.B.Đ

[QC] Đăng tin tuyển dụng, tìm việc làm nhanh, uy tín tại trang Việc Làm Báo Lao Động.

Bình luận

Phạm Hong Quyền
Tôi mới nghỉ sinh được 3 tháng. Nhưng trong năm học vừa rồi tôi vẫn hoàn thaành xuất sắc nhiệm vụ được giao, có học sinh giỏi huyện, giỏi tỉnh.... Vậy thì có được xem loại viên chức hoàn thành tốt nhiệm vụ hay không?
Trả lời - -
Phương Lý
Tôi hiện là giáo viên, đến hết tháng 11 tôi nghỉ chế độ thai sản? Vậy Luật sư xin cho tôi hỏi nếu tôi đăng kí và đủ điều kiện đạt danh hiệu lao động tiên tiến, thời gian tôi làm 3 tháng đủ để xét không ạ?
Trả lời - -
Luật sư Phạm Thị Thúy Kiều - Văn phòng Luật sư số 6 trả lời:
Theo khoản 6 Điều 1 Luật thi đua khen thưởng sửa đổi 2013 quy định: "1. Danh hiệu “Lao động tiên tiến” được xét tặng cho cán bộ, công chức, viên chức đạt các tiêu chuẩn sau: a) Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đạt năng suất và chất lượng cao; b) Chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, có tinh thần tự lực, tự cường; đoàn kết, tương trợ, tích cực tham gia phong trào thi đua; c) Tích cực học tập chính trị, văn hóa, chuyên môn, nghiệp vụ; d) Có đạo đức, lối sống lành mạnh. …” - Theo khoản 4 Điều 5 nghị định 65/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng năm 2013 quy định: “Thời gian nghỉ thai sản theo quy định được tính để bình xét danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ tiên tiến”. => Nếu bạn đạt được các tiêu chuẩn quy định trên thì bạn được xét danh hiệu lao động tiên tiến bình thường. Hãy liên hệ tổng đài tư vấn luật miễn phí 19008088 để nhận được câu trả lời nhanh chóng kịp thời hoặc gửi email cho chúng tôi: tuvanphapluat@laodong.com.vn hoặc đến 51 Hàng Bồ, HN và 39 Trương Định, P6, Q3, TPHCM vào thứ 3, thứ 6 hàng tuần để được tư vấn trực tiếp.
Lê Thế Dũng
Tôi xin được hỏi: tôi đã nghỉ chế độ (nghỉ hưu) và tiếp tục ký hợp đồng với công ty thì tôi có được xét thi đua không ?( làm đầy đủ cả 12 tháng ). Xin cám ơn!
Trả lời - -
Luật sư Phạm Thị Thúy Kiều - Văn phòng Luật sư số 6 trả lời:
Trường hợp của bác là người cao tuổi tiếp tục làm việc, theo quy định của Bộ luật lao động 2012: Điều 167. Sử dụng người lao động cao tuổi 1. Khi có nhu cầu, người sử dụng lao động có thể thoả thuận với người lao động cao tuổi có đủ sức khỏe kéo dài thời hạn hợp đồng lao động hoặc giao kết hợp đồng lao động mới theo quy định tại Chương III của Bộ luật này. 2. Khi đã nghỉ hưu, nếu làm việc theo hợp đồng lao động mới, thì ngoài quyền lợi đang hưởng theo chế độ hưu trí, người lao động cao tuổi vẫn được hưởng quyền lợi đã thoả thuận theo hợp đồng lao động. 3. Không được sử dụng người lao động cao tuổi làm những công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm có ảnh hưởng xấu tới sức khoẻ người lao động cao tuổi, trừ trường hợp đặc biệt theo quy định của Chính phủ. 4. Người sử dụng lao động có trách nhiệm quan tâm chăm sóc sức khoẻ của người lao động cao tuổi tại nơi làm việc. Như vậy, bác cần xem lại hợp đồng lao động có thỏa thuận về việc xét thi đua hàng năm hay không. Nếu hợp đồng lao động không có thỏa thuận này, nhưng bác có nguyện vọng thì bác có thể đề xuất với người sử dụng lao động để thỏa thuận và ký kết thêm về nội dung này. Hãy liên hệ tổng đài tư vấn luật miễn phí 19008088 để nhận được câu trả lời nhanh chóng kịp thời hoặc gửi email cho chúng tôi: tuvanphapluat@laodong.com.vn hoặc đến 51 Hàng Bồ, HN và 39 Trương Định, P6, Q3, TP HCM vào thứ 3, thứ 6 hàng tuần để được tư vấn trực tiếp.
mai nhung
Tôi mang thai đcc 1 tháng thì bị dọa sảy. Len toi phải nằm viện 13 ngày và bác sỹ khuyên len nghỉ ngoi. Len toi xin cơ quan nghỉ ko lương 2 tháng. Toi nghỉ như vậy thì cuối năm có đc xét hoàn thành tốt nhiệm vụ ko hay chỉ hoanf thành nhiệm vụ thoi
Trả lời - -
Luật sư Phạm Thị Thúy Kiều - Văn phòng Luật sư số 6 trả lời:
Theo hướng dẫn tại Nghị định 56/2015 về đánh giá phân loại cán bộ, công chức, viên chức, thì viên chức được đánh giá ở mức hoàn thành nhiệm vụ khi: Có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ tốt, hoàn thành từ 70% đến dưới 100% công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết, trong đó có công việc còn chậm về tiến độ, hạn chế về chất lượng, hiệu quả; có tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao; Do đó bạn cần tự đánh giá việc nghỉ dưỡng thai có ảnh hưởng thế nào tới mức độ hoàn thành nhiệm vụ của mình để tự bình xét, ngoài ra cơ quan sẽ có sự đánh giá về mức độ hoàn thành nhiệm vụ cùng các tiêu chí để phân loại đối với bạn. Hãy liên hệ tổng đài tư vấn luật miễn phí 19008088 để nhận được câu trả lời nhanh chóng kịp thời hoặc gửi email cho chúng tôi: tuvanphapluat@laodong.com.vn hoặc đến 51 Hàng Bồ, HN và 39 Trương Định, P6, Q3, TP HCM vào thứ 3, thứ 6 hàng tuần để được tư vấn trực tiếp.
Nguyễn hoàng sơn
Cho tôi hỏi ! Hiện tại tôi đang làm cơ quan nhà nước . Đơn vị có 2 trường hợp nghỉ thai sản . Một người dự sinh thang 11 , nhưng đã nghi từ cuối tháng 7 , người dư sinh thang 12 nghỉ từ cuối tháng 8 . Nhưng trên đơn xin nghi việc thì đơn vị bảo ghi nghỉ cùng 1 ngày . Đầu tháng 9 ! Cuối năm xet thi đua thì lãnh đạo chỉ xét cho cá nhân dự sinh thang 11 được lao động tiên tiến . Còn cá nhân dự sinh tháng 12 thì không được xét . Cho tôi hỏi trong trường hợp này . 2 cá nhân trên có được xét thi đua cuối năm hay không . Và cách giải quyết như vậy của đơn vị đã đúng chưa . Mong nhận được câu trả lời sơm nhất của vp luật sư qua mail . Tôi xin chân thành cảm ơn .
Trả lời - -
Luật sư Phạm Thị Thúy Kiều - Văn phòng Luật sư số 6 trả lời:
Theo hướng dẫn tại Điều 5 Nghị định 65/2014/NĐ-CP hướng dẫn luật thi đua khen thưởng năm sửa đổi 2013 quy định: Thời gian nghỉ thai sản theo quy định được tính để bình xét danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ tiên tiến”. Không xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ tiên tiến” đối với một trong các trường hợp: Mới tuyển dụng dưới 10 tháng, nghỉ từ 40 ngày làm việc trở lên, bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên. Quy định của luật bảo hiểm xã hội về chế độ thai sản, thì người lao động được nghỉ trước khi sinh nhưng không quá hai tháng. Đối chiếu với quy định trên: - Người dự sinh tháng 11 xin nghỉ vào đầu tháng 9, như vậy là nghỉ chế độ thai sản trước hai tháng, phù hợp với Luật bảo hiểm xã hội về chế độ thai sản. - Người dự sinh tháng 12, xin nghỉ vào đầu tháng 9, như vậy là nghỉ chế độ thai sản trước 03 tháng, tức nghỉ quá 01 tháng theo chế độ bảo hiểm xã hội, thời gian nghỉ quá này người lao động không được hưởng chế độ thai sản, được coi là nghỉ việc không lương. Tính đến thời điểm bình xét thi đua tại đơn vị, nếu thời gian nghỉ ngoài chế độ là trên 40 ngày làm việc, thì người lao động không được xét tặng danh hiệu Lao động tiến tiến. Hãy liên hệ tổng đài tư vấn luật miễn phí 19008088 để nhận được câu trả lời nhanh chóng kịp thời hoặc gửi email cho chúng tôi: tuvanphapluat@laodong.com.vn hoặc đến 51 Hàng Bồ, HN và 39 Trương Định, P6, Q3, TP HCM vào thứ 3, thứ 6 hàng tuần để được tư vấn trực tiếp.
Mã Thị Anh Thư
Tôi nghỉ thai sản 6 tháng.Vậy xin luật sư cho tôi hỏi là tôi có được xét chỉ tiêu "Đoàn viên công đoàn xuất sắc" và chỉ tiêu "phụ nữ hai giỏi" và "được đánh giá CCVC cuối năm" không ạ!Mong luật sư tư vấn giúp! tôi xin cám ơn!
Trả lời - -
Luật sư Phạm Thị Thúy Kiều - Văn phòng Luật sư số 6 trả lơi:
Hiện tại, theo khoản 4 Điều 5 nghị định 65/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng năm 2013 quy định: “Thời gian nghỉ thai sản theo quy định được tính để bình xét danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ tiên tiến”. Đối với chỉ tiêu “Đoàn viên Công đoàn xuất sắc”, "phụ nữ hai giỏi" và "được đánh giá CCVC cuối năm " hiện tại chưa có văn bản quy phạm pháp luật nào quy định. Theo Quyết định 1564/QĐ-TLĐ quy đinh về việc ban hành quy chế khen thưởng của tổ chức công đoàn quy định danh hiệu “Đoàn viên Công đoàn xuất sắc” xét tặng cho cá nhân đạt tiêu chuẩn sau: 1. Thực hiện tốt các nhiệm vụ của đoàn viên quy định tại Điều lệ công đoàn Việt Nam. 2. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn được giao (đúng kế hoạch, đạt chất lượng, được lãnh đạo đơn vị ghi nhận); 3. Có phẩm chất đạo đức tốt: đoàn kết, gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của cơ quan, đơn vị; 4. Tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.” Do vậy bạn có thể liên hệ trực tiếp với công đoàn nơi bạn làm việc để được giải đáp cụ thể hơn. Hãy liên hệ tổng đài tư vấn luật miễn phí 19008088 để nhận được câu trả lời nhanh chóng kịp thời hoặc gửi email cho chúng tôi: tuvanphapluat@laodong.com.vn hoặc đến 51 Hàng Bồ, HN và 39 Trương Định, P6, Q3, TPHCM vào thứ 3, thứ 6 hàng tuần để được tư vấn trực tiếp.
Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu

Video xem nhiều nhất

CĐV thức trắng đêm xếp hàng chờ mua vé trận Việt Nam - Indonesia