Thủ tục tuyển người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Chia sẻ

Hỏi: Công ty tôi muốn tuyển dụng lao động là người nước ngoài (NNN) vào làm việc thì thủ tục như thế nào?

(Thanh Phương, E-maii: phuonganh.hl@gmail.com)

Trả lời:

Nghị định 34/2008/NĐ-CP, ngày 25/03/2008, quy định về tuyển dụng và quản lý NNN làm việc tại Việt Nam và Nghị định 46/2011/NĐ-CP, ngày 17/06/2011, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP, quy định về việc tuyển dụng NNN làm việc tại Việt Nam theo hợp đồng lao động, như sau:

1.  Trước khi tuyển người nước ngoài ít nhất 30, người sử dụng lao động (NSDLĐ) phải thông báo nhu cầu tuyển NLĐ Việt Nam vào các vị trí công việc dự kiến tuyển NNN trên ít nhất 01 (một) số báo Trung ương và ít nhất 01 (một) số báo địa phương bằng một trong các hình thức là báo viết, báo nói, báo hình hoặc báo điện tử về các nội dung: số lượng người cần tuyển, vị trí công việc, trình độ chuyên môn, mức lương và các khoản thu nhập khác, điều kiện làm việc và một số nội dung khác nếu NSDLĐ yêu cầu.
Trường hợp NSDLĐ tuyển NNN thông qua tổ chức GTVL hoặc trường hợp NNN vào Việt Nam làm việc trong các trường quốc tế thuộc phạm vi quản lý của các cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài, các tổ chức quốc tế liên chính phủ tại Việt Nam thì không phải thông báo nhu cầu tuyển lao động trên báo Trung ương và địa phương theo quy định nêu trên.

2. NSDLĐ phải cung cấp đầy đủ các quy định của pháp luật Việt Nam có liên quan đến quyền và nghĩa vụ của NNN vào Việt Nam làm việc; NNN phải nghiên cứu đầy đủ các quy định của pháp luật Việt Nam do NSDLĐ cung cấp, đồng thời phải chuẩn bị các giấy tờ cần thiết và thực hiện theo đúng quy định.
NNN muốn làm việc tại Việt Nam phải nộp 02 bộ hồ sơ cho NSDLĐ, một bộ do NSDLĐ quản lý và một bộ để NSDLĐ làm thủ tục đề nghị cấp giấy phép lao động. Mỗi bộ hồ sơ gồm: a- Phiếu đăng ký dự tuyển lao động của người nước ngoài theo mẫu quy định; b- Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền của nước mà NNN cư trú ở nước ngoài khi đến Việt Nam cấp. Trường hợp NNN đã cư trú tại Việt Nam từ đủ 06 tháng trở lên thì chỉ cần phiếu lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp nơi NNN đang cư trú cấp; c- Giấy chứng nhận sức khỏe; d- Chứng nhận về trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao của người nước ngoài; đ- 03 ảnh màu kích thước 3x4cm, được chụp không quá 06 tháng tính từ thời điểm NNN nộp hồ sơ.

3. Các giấy tờ quy định trong hồ sơ nêu trên do cơ quan, tổ chức nước ngoài cấp hoặc công chứng, chứng thực phải được hợp pháp hoá lãnh sự và dịch ra tiếng Việt; bản dịch, bản sao phải được công chứng theo quy định của pháp luật Việt Nam.

4. Khi được cấp giấy phép lao động, NNN và NSDLĐ phải tiến hành giao kết hợp đồng lao động bằng văn bản theo quy định của pháp luật lao động Việt Nam; NSDLĐ có trách nhiệm gửi bản sao hợp đồng lao động đã giao kết tới cơ quan đã cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài đó. Nội dung trong hợp đồng lao động không được trái với nội dung đã ghi trong giấy phép lao động đã được cấp.

LS Phạm Ngọc Minh
(Đoàn Luật sư TP. Hà Nội, E-mail: info@youmevietnam.com)

 

[QC] Đăng tin tuyển dụng, tìm việc làm nhanh, uy tín tại trang Việc Làm Báo Lao Động.

Bình luận

Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu

Video xem nhiều nhất

Nhìn lại hành trình phanh phui gần 3.000 hồ sơ thương binh giả của 2 lão nông 80 tuổi