Điểm chuẩn, điểm NV2 ĐH Công nghệ Giao thông vận tải năm 2013

LĐO T.B

Ngày 12.8, Trường ĐH Công nghệ Giao thông vận tải công bố điểm chuẩn, điểm NV2 vào trường năm 2013 như sau:

Điểm chuẩn

Hệ Đại học

Ngành học

Ký hiệu trường

ngành

Khối thi

Điểm trúng tuyển

Vĩnh Yên

Hà Nội

Thái Nguyên

Công nghệ kỹ thuật giao thông

 

D510104

A

 

 

 

+ CNKT xây dựng cầu đường bộ

 

 

 

15.0

17.0

13.0

+ CNKT xây dựng cầu

 

 

 

 

15.5

 

+ CNKT xây dựng đường bộ

 

 

 

 

15.5

 

+ CNKT xây dựng cầu đường sắt

 

 

 

 

15.0

 

+ CNKT xây dựng cảng - đường thủy

 

 

 

 

15.0

 

Công nghệ kỹ thuật Công trình xây dựng

 

D510102

A

 

 

 

+ CNKT CTXD dân dụng và công nghiệp

 

 

 

 

16.0

 

Công nghệ kỹ thuật Ô tô

 

D510205

A

14.0

15.5

 

Công nghệ kỹ thuật Cơ khí

 

D510201

A

 

 

 

+ CNKT cơ khí máy xây dựng

 

 

 

 

15.0

 

+ CNKT Cơ khí máy tàu thủy

 

 

 

 

15.0

 

+ CNKT Cơ khí Đầu máy - toa xe

 

 

 

 

15.0

 

Kế toán

 

D340301

 

 

 

 

+ Kế toán doanh nghiệp

 

 

 

15.0

17.0

13.0

Quản trị kinh doanh

 

D340101

 

 

 

 

+ Quản trị doanh nghiệp

 

 

 

 

16.0

 

Hệ thống thông tin

 

D480104

A

 

 

 

+ Hệ thống thông tin

 

 

 

 

15.0

 

Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông

 

D510302

A

 

 

 

+ Điện tử viễn thông

 

 

 

 

15.0

 

Hệ cao đẳng

(Điểm trúng tuyển trên áp dụng cho HSPT- KV3. Các đối tượng khác được xét chênh lệch ưu tiên về khu vực 0.5 điểm, về đối tượng 1.0 điểm)

Ghi chú:
Thí sinh không trúng tuyển chuyên ngành đăng ký học, được Nhà trường báo gọi vào chuyên ngành có điểm trúng tuyển thấp hơn tại Hà Nội hoặc các cơ sở đào tạo khác của Trường.

Xét nguyện vọng 2

 

Ngành học

Ký hiệu trường

Mã ngành

Khối thi

Điểm trúng tuyển

Vĩnh

Yên

Hà Nội

Thái Nguyên

Công nghệ kỹ thuật giao thông

 

C510104

A

 

 

 

+ CNKT xây dựng cầu đường bộ

 

 

 

14.0

18.0

12.0

+ CNKT xây dựng cầu đường sắt

 

 

 

 

15.0

 

+ CNKT xây dựng công trình thủy

 

 

 

 

15.0

 

+ CNKT kiểm tra chất lượng cầu đường bộ

 

 

 

 

17.0

 

Công nghệ kỹ thuật Công trình xây dựng

 

C510102

A

 

 

 

+ CNKT CTXD dân dụng và công nghiệp

 

 

 

14.0

17.0

 

Kế toán

 

C340301

A

 

 

 

+ Kế toán doanh nghiệp

 

 

 

14.0

16.0

11.0

+ Kế toán - Kiểm toán

 

 

 

 

16.0

 

Khai thác vận tải

 

C840101

A

 

 

 

+ Khai thác vận tải đường sắt

 

 

 

 

15.0

 

+ Khai thác vận tải đường bộ

 

 

 

 

15.0

 

Tài chính - Ngân hàng

 

C340201

A

14.0

16.0

 

Quản trị kinh doanh

 

C340101

A

 

 

 

+ Quản trị doanh nghiệp

 

 

 

 

15.0

 

Quản lý xây dựng

 

C580302

A

 

 

 

+ Kinh tế xây dựng

 

 

 

 

15.0

 

Công nghệ kỹ thuật Cơ khí

 

C510201

A

 

 

 

+ CNKT Cơ khí máy xây dựng

 

 

 

 

15.0

 

+ CNKT Cơ khí máy tàu thủy

 

 

 

 

15.0

 

+ CNKT Cơ khí Đầu máy - toa xe

 

 

 

 

15.0

 

Công nghệ kỹ thuật Ô tô

 

C510205

A

14.0

15.0

 

Công nghệ thông tin

 

C480201

A

14.0

15.0

12.0

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

 

C510301

A

 

 

 

+ Công nghệ kỹ thuật Điện tử - Tin học

 

 

 

 

15.0

 

Hệ Đại học

Trình độ/Ngành đào tạo

Mã ngành

Khối thi

Chỉ tiêu xét bổ sung

Cơ sở đào tạo

Vĩnh Yên

Hà Nội

Thái Nguyên

TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

 

 

 

 

 

 

Công nghệ kỹ thuật giao thông

D510104

A

500

 

 

 

+ CNKT xây dựng cầu đường bộ

 

 

 

100

100

50

+ CNKT xây dựng cầu

 

 

 

 

50

 

+ CNKT xây dựng đường bộ

 

 

 

 

50

 

+ CNKT xây dựng cầu đường sắt

 

 

 

 

50

 

+ CNKT xây dựng cảng - đường thủy

 

 

 

 

50

 

Công nghệ kỹ thuật Công trình xây dựng

D510102

A

100

 

 

 

+ CNKT CTXD dân dụng và công nghiệp

 

 

 

50

50

 

Công nghệ kỹ thuật Ô tô

D510205

A

100

50

50

 

Công nghệ kỹ thuật Cơ khí

D510201

A

200

 

 

 

+ CNKT cơ khí máy xây dựng

 

 

 

50

50

 

+ CNKT Cơ khí máy tàu thủy

 

 

 

 

50

 

+ CNKT Cơ khí Đầu máy - toa xe

 

 

 

 

50

 

Kế toán

D340301

A,A1

270

 

 

 

+ Kế toán doanh nghiệp

 

 

 

100

120

50

Quản trị kinh doanh

D340101

A,A1

30

 

 

 

+ Quản trị doanh nghiệp

 

 

 

 

30

 

Hệ thống thông tin

D480104

A,A1

50

 

 

 

+ Hệ thống thông tin

 

 

 

 

50

 

Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông

D510302

A,A1

50

 

 

 

+ Điện tử viễn thông

 

 

 

 

50

 

Các thí sinh dự thi đại học khối A, A1 theo đề thi chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2013 có tổng điểm thi 3 môn (không có điểm liệt) >= điểm trúng tuyển đã xác định theo từng chuyên ngành.

Hệ cao đẳng

Trình độ/Ngành đào tạo

Mã ngành

Khối thi

Chỉ tiêu xét bổ sung

Cơ sở đào tạo

Vĩnh Yên

Hà Nội

Thái Nguyên

TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

 

 

 

 

 

 

Công nghệ kỹ thuật giao thông

C510104

A

400

 

 

 

+ CNKT xây dựng cầu đường bộ

 

 

 

100

50

100

+ CNKT xây dựng cầu đường sắt

 

 

 

 

50

 

+ CNKT xây dựng công trình thủy

 

 

 

 

50

 

+ CNKT kiểm tra chất lượng cầu đường bộ

 

 

 

 

50

 

Công nghệ kỹ thuật Công trình xây dựng

C510102

A

80

 

 

 

+ CNKT CTXD dân dụng và công nghiệp

 

 

 

50

30

 

Kế toán

C340301

A,A1

230

 

 

 

+ Kế toán doanh nghiệp

 

 

 

50

80

50

+ Kế toán - Kiểm toán

 

 

 

 

50

 

Khai thác vận tải

C840101

A,A1

100

 

 

 

+ Khai thác vận tải đường sắt

 

 

 

 

50

 

+ Khai thác vận tải đường bộ

 

 

 

 

50

 

Tài chính - Ngân hàng

C340201

A,A1

50

 

50

 

Quản trị kinh doanh

C340101

A,A1

50

 

 

 

+ Quản trị doanh nghiệp

 

 

 

 

50

 

Quản lý xây dựng

C580302

A,A1

40

 

 

 

+ Kinh tế xây dựng

 

 

 

 

40

 

Công nghệ kỹ thuật Cơ khí

C510201

A

140

 

 

 

+ CNKT Cơ khí máy xây dựng

 

 

 

 

40

 

+ CNKT Cơ khí máy tàu thủy

 

 

 

 

50

 

+ CNKT Cơ khí Đầu máy - toa xe

 

 

 

 

50

 

Công nghệ kỹ thuật Ô tô

C510205

A

110

50

60

 

Công nghệ thông tin

C480201

A,A1

130

50

30

50

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

C510301

A,A1

40

 

 

 

+ Công nghệ kỹ thuật Điện tử - Tin học

 

 

 

 

40

 

Hồ sơ đăng ký xét tuyển:

+ Đơn xin xét tuyển (theo mẫu của trường) có trên Website : http://www.utt.edu.vn

+ Giấy chứng nhận kết quả thi có đóng dấu đỏ của trường tổ chức thi  và 1 phong bì dán sẵn tem, có ghi rõ địa chỉ, số điện thoại liên lạc của thí sinh.

Thời hạn và địa điểm nộp hồ sơ:

Tại 3 cơ sở đào tạo của trường: Từ ngày 12/8/2013 đến 17 giờ ngày 10/9/2013.

Ghi chú:

- Thí sinh trúng tuyển học các chuyên ngành, có nguyện vọng học chuyển đổi sang chuyên ngành khác được Nhà trường bố trí học bổ sung các học phần chênh lệch ( xem sơ đồ học chuyển đổi trên Website của trường).

- Thí sinh không trúng tuyển vào hệ đại học có tổng điểm thi 3 môn >= 10.0 điểm  (không có điểm liệt) được nhà trường báo gọi vào hệ cao đẳng theo điểm chuẩn các khu vực.

Điểm chuẩn, điểm NV2 các trường ĐH, CĐ năm 2013

[QC] Đăng tin tuyển dụng, tìm việc làm nhanh, uy tín tại trang Việc Làm Báo Lao Động.

Bình luận

chíến
Cho em hỏi là em trúng tuyển nv2 vào trường năm 2013.nhưng thời điểm đó em phải thực hiện nghĩa vụ quân sự.em đã đựơc nhà trường bảo lưu kết quả đó cho em.giờ em đã thực hiện xong nghĩa vụ quân sự.em muốn tiếp tục học thì lúc nào có thể nhập học được và phải cần làm những thủ tục gì ạ
Trả lời - -
Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu

Video xem nhiều nhất


Ồ ạt mở bán vé tàu, đón đầu dịp cao điểm Tết

Xem tại đây

Theo Tổng công ty Đường sắt, để phục vụ khách hàng trong dịp Tết, ngành này sẽ tổ chức chạy thêm 15 đôi tàu khách cho 3 giai đoạn trước, trong và sau Tết từ ngày 15.1.2017 đến hết ngày 18.2.2017.

Trong đó, ở giai đoạn nghỉ Tết từ 28.01.2017 đến 05.02.2017, ngành đường sắt sẽ tổ chức chạy thường xuyên 06 đôi tàu SE1/SE2, SE3/SE4, SE5/SE6, SE7/SE8, SE13/SE14, TN1/TN2 giữa Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh và 01 đôi tàu SE21/SE22 giữa Sài Gòn – Vinh đồng thời cho phép các Công ty CP vận tải ĐS Hà Nội, Sài Gòn sử dụng các ram xe đình lưu để lập tàu khách khu đoạn nhằm tăng tải dịp Tết.

Đại diện Tổng công ty ĐSVN cho biết sẽ dành khoảng 20% tổng số vé các tàu khách Thống Nhất để bán cho các tập thể, các DN với giá ưu đãi từ ngày 25.09.2016 đến hết ngày 30.09.2016 trong đó tuỳ theo thoả thuận, tổng công ty có thể sẽ có các phương án hỗ trợ di chuyển thêm cho DN khi mua vé với số lượng lớn cho công nhân.

Thị trường Anh mở, hàng Việt vào chưa nhiều

Xem tại đây

Vương quốc Anh là trung tâm tài chính hàng đầu thế giới và là nền kinh tế đứng thứ 5 toàn cầu, thứ 2 Châu Âu, cùng với đó, thương mại giữa Việt Nam và Vương quốc Anh đã có những tăng trưởng không ngừng trong những năm qua. Năm 2015, kim ngạch hai chiều Việt - Anh tăng gấp đôi năm 2010. Năm 2016, dự kiến đạt khoảng 4,4 tỉ bảng Anh, Riêng về xuất khẩu, Anh là một trong những thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam ở Châu Âu.

Tuy vậy, chưa thể hài lòng với kết quả trên vì hiện kim ngạch thương mại VN- Anh mới chiếm khoảng 0,5% tổng giá trị thương mại của Anh với toàn cầu. Một những nguyên nhân về phía xuất khẩu của Việt Nam là hàng của ta thương hiệu rất mờ nhạt. Nhiều mặt hàng thế mạnh của Việt Nam, có vị thế cao trên thương trường thế giới, song ở Anh thì chưa được biết đến. Tồn tại đó tập trung ở ba điểm: Chất lượng chưa hấp dẫn - Mẫu mã đơn điệu - Chưa sành sỏi quảng bá. Điều này không mới nhưng giải mã thì khó, không chỉ với Anh mà cả với nhiều thị trường khác.

Nhưng chính con số thị phần 0,5% nói trên lại cho thấy dư địa của thị trường Anh còn nhiều. Là quốc gia thuộc nhóm nước công nghiệp phát triển, Anh tập trung vào chế tạo những sản phẩm công nghệ cao, máy móc thiết bị hiện đại… hơn là làm hàng tiêu dùng. Vì vậy, Anh có nhu cầu lớn về những mặt hàng mà Việt Nam có ưu thế như nông lâm thủy sản, dệt may, da giày và các sản phẩm tiểu thủ công nghiệp. Sự “gặp gỡ” giữa cung và cầu của hai nền kinh tế tạo ra xông xênh cơ hội cho hàng Việt Nam.

Vạch trần thủ đoạn “hô biến” NOXH cho thuê… thành nhà để bán?

Xem tại đây

Từ trước đến nay, nhu cầu về NOXH, đặc biệt là NOXH cho thuê của người dân tại Hà Nội luôn “nóng”, trong khi đó, nguồn cung cho phân khúc này lại khá hạn chế và dè dặt. Nên ngay sau khi Công ty Cổ phần Tập đoàn C.E.O công bố tiếp nhận hồ sơ đăng ký thuê cho 86/432 căn hộ tại dự án NOXH Bamboo Garden, ô đất CC-1 thuộc khu đô thị mới tại lô đất N1+N3, khu đô thị Quốc Oai vào cuối tháng 5/2015, thị trường hy vọng khởi sắc hơn. Nhưng tình hình thực tế lại trái ngược hoàn toàn hơn một năm trôi qua nhưng số lượng căn hộ đã cho thuê tại NOXH Bamboo Garden lại trong tình trạng “hết” bất thường. Theo thống kê từ C.E.O luôn là… 0/86 căn!

Trao đổi về vấn đề này GS.TSKH Đặng Hùng Võ phân tích: “Đây hoàn toàn có thể là “chiến thuật” của chủ đầu tư. Rõ ràng nếu cho thuê với giá như đã niêm yết thì thời gian hoàn vốn rất lâu, lại tốn công sức duy tu, bảo dưỡng và quản lý. Trong khi đó, trường hợp bán đứt đoạn lại “lợi cả đôi đường” do thu hồi vốn nhanh, lại “lách” được thuế sử dụng đất mà vẫn được hưởng ưu đãi từ nguồn vay vốn của các tổ chức tín dụng”.

Từ 5.10, hiệp định thương mại tự do VN - EAEU có hiệu lực

Xem tại đây

Theo Bộ Công Thương, Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á Âu (FTA VN-EAEU) ký tại Burabai (Kazakhstan) ngày 29.5.2015 và sẽ có hiệu lực kể từ ngày 5.10.2016. Bộ Công Thương cũng vừa ban hành Thông tư số 21/2016/TT-BCT hướng dẫn thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong FTA này.

Theo Bộ Công Thương, Hiệp định FTA VN - EAEU FTA cho phép bên nhập khẩu tạm ngừng ưu đãi thuế quan nếu phát hiện có gian lận xuất xứ, hoặc nước xuất khẩu không hợp tác xác minh xuất xứ một cách có hệ thống. Trước khi áp dụng điều khoản, hai bên phải thực hiện quy trình tham vấn chặt chẽ để khắc phục vấn đề. Thời gian áp dụng tạm ngừng ưu đãi là 4 tháng và được phép gia hạn 3 tháng.

Thứ hai, đối với điều khoản Mua bán trực tiếp trong Hiệp định FTA VN - EAEU, điều khoản này cho phép áp dụng hoá đơn nước thứ ba ngoài Hiệp định nhưng loại trừ danh mục 30 quốc đảo phía Liên minh Kinh tế Á - Âu cho rằng có nguy cơ gian lận thương mại.

Bán tháo căn hộ cao cấp để cắt lỗ

Xem tại đây

Thị trường bất động sản (BĐS) phản ứng rất nhanh trước thông tin Bộ Xây dựng đề xuất kiểm soát tín dụng BĐS cao cấp. Trên các trang mạng mua bán, tràn ngập thông tin chào bán lại các căn hộ cao cấp với giá thấp hơn giá mua, hay nói cách khác là bán lỗ. Các chuyên gia dự báo, đến cuối năm 2016 đầu năm 2017, tình hình sẽ rất khó khăn cho phân khúc căn hộ cao cấp và BĐS nghỉ dưỡng.

Cùng với các kiến nghị liên quan đến vốn cho thị trường BĐS, Bộ Xây dựng yêu cầu các địa phương kiểm tra và chấn chỉnh kịp thời các chủ đầu tư dự án bán nhà khi chưa đủ điều kiện theo quy định; thông báo rộng rãi trên phương tiện thông tin đại chúng về các dự án đã đủ điều kiện bán nhà cũng như các dự án đang bán nhưng chưa đủ điều kiện theo quy định để người dân biết, tránh rủi ro khi mua nhà.

Kinh tế 24h: “Hô biến” nhà ở XH cho thuê… thành nhà để bán; Ồ ạt mở bán vé tàu dịp Tết