Điểm chuẩn, điểm NV2 ĐH Công nghiệp Hà Nội năm 2012

LĐO T.B
Chia sẻ

Ngày 10.8, ĐH Công nghiệp Hà Nội đã công bố điểm chuẩn, điểm xét tuyển NV2 năm 2012 như sau:

Điểm chuẩn

Hệ ĐH

STT Khối
ngành
Tên ngành Điểm chuẩn
(HSPT KV3)
1 A D510201 Công nghệ kỹ thuật Cơ khí 15,0
2 A D510203 Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử 15,0
3 A D510205 Công nghệ kỹ thuật Ôtô 15,0
4 A D510301 Công nghệ kỹ thuật Điện, điện tử (Chuyên ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện) 15,0
5 A D510302 Công nghệ kỹ thuật Điện tử, truyền thông (Gồm 3 chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật điện tử, Công nghệ kỹ thuật điện tử tin học, Công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông) 14,0
6 A D480101 Khoa học máy tính 13,5
7 A D340301 Kế toán 16,5
8 D1 D340301 Kế toán 16,5
9 A D510206 Công nghệ kỹ thuật Nhiệt 13,0
10 A D340101 Quản trị kinh doanh 16,0
11 D1 D340101 Quản trị kinh doanh 16,0
12 A D540204 Công nghệ May 13,0
13 A D540205 Công nghệ may (Chuyên ngành: Thiết kế Thời trang) 13,0
14 A D510401 Công nghệ kỹ thuật Hoá học (Gồm 3 chuyên ngành: Công nghệ hóa vô cơ, Công nghệ hóa hữu cơ, Công nghệ hóa phân tích) 13,0
15 D1 D220201 Ngôn ngữ Anh (có tính hệ số 2 môn Tiếng Anh) 20,0
16 A D510303 Công nghệ điều khiển và tự động hoá 16,0
17 A D480104 Hệ thống thông tin 13,5
18 A D340201 Tài chính ngân hàng 16,5
19 D1 D340201 Tài chính ngân hàng 16,5
20 A D340102 Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Du lịch) 14,5
21 D1 14,5
22 A D480103 Kỹ thuật phần mềm 13,5
23 D1 D220113 Việt Nam học ( hướng dẫn du lịch ) 13,5

Xét tuyển nguyện vọng đợt 2 (NV2): 

STT Khối
ngành
Tên ngành Chỉ tiêu NV2 Điểm xét NV2
1 A D510302 Công nghệ kỹ thuật Điện tử, truyền thông (Gồm 3 chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật điện tử, Công nghệ kỹ thuật điện tử tin học, Công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông) 130 ≥ 14,0
2 A D480101 Khoa học máy tính 40 ≥ 13,5
3 A D480104 Hệ thống thông tin 20 ≥ 13,5
4 A D480103 Kỹ thuật phần mềm 20 ≥ 13,5
6 A D340102 Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Du lịch) 35 ≥ 15,0
7 D1
8 D1 D220113 Việt Nam học ( hướng dẫn du lịch ) 90 ≥ 13,5
9 A D510206 Công nghệ kỹ thuật Nhiệt 20 ≥ 13,0
10 A D540205 Công nghệ may (Chuyên ngành: Thiết kế Thời trang) 50 ≥ 13,0
11 A D510401 Công nghệ kỹ thuật Hoá học (Gồm 3 chuyên ngành: Công nghệ hóa vô cơ, Công nghệ hóa hữu cơ, Công nghệ hóa phân tích) 160 ≥ 13,0
12 B ≥ 14,0

Nhà trường nhận hồ sơ xét tuyển nguyện vọng Đại học đợt 2 từ 25/08/2012 đến 10/09/2012 qua đường bưu điện và nộp lệ phí xét tuyển 15.000đ cho Bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Trường (Văn phòng Tuyển sinh, tầng 1 Nhà A2). Hồ sơ gồm: Giấy chứng nhận kết quả thi tuyển sinh ĐH năm 2012 theo đề thi chung của Bộ giáo dục (phiếu gốc) có dấu đỏ của trường mà thí sinh dự thi kèm theo 01 phong bì có dán tem và ghi rõ địa chỉ người nhận, số điện thoại liên hệ (nếu có).

Thí sinh trúng tuyển nguyện vọng đợt 1 sẽ nhập học tại tại cơ sở I, cơ sở II vào ngày 07/09/2012 và cơ sở III vào ngày 09/09/2012. Những thí sinh trúng tuyển nếu không nhận được giấy triệu tập nhập học đăng ký tại Văn phòng tuyển sinh từ ngày 01/09/2012 đến ngày 09/09/2012 để được cấp lại.

Hệ Cao đẳng

STT Khối
ngành
Tên ngành Điểm chuẩn
(HSPT KV3)
1 A C510202 Công nghệ chế tạo máy 10,0
2 A C510203 Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Chuyên ngành: Cơ điện tử) 10,0
3 A C510205 Công nghệ kĩ thuật ô tô 10,0
4 A C510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (Chuyên ngành Kỹ thuật Điện) 10,0
5 A C510302 Công nghệ kĩ thuật điện tử, truyền thông (Gồm 2 chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật điện tử, Công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông ) 10,0
6 A C480202 Tin học ứng dụng 10,0
7 A C340301 Kế toán 10,0
8 D1 C340301 Kế toán 10,5
9 A C510206 Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt 10,0
10 A C340101 Quản trị kinh doanh 10,0
11 D1 C340101 Quản trị kinh doanh 10,5
12 A C340201 Tài chính ngân hàng 10,0
13 D1 C340201 Tài chính ngân hàng 10,5
14 A,V,H C540204 Công nghệ may 10,0
15 B C540204 Công nghệ may 11,0
16 A,V,H C540205 Công nghệ may (Chuyên ngành:Thiết kế thời trang) 10,0
17 B C540205 Công nghệ may (Chuyên ngành:Thiết kế thời trang) 11,0
18   Công nghệ kỹ thuật hóa học gồm các chuyên ngành:
19 A C510401 + Công nghệ kỹ thuật Hoá vô cơ 10,0
20 B C510401 + Công nghệ kỹ thuật Hoá vô cơ 11,0
21 A C510402 + Công nghệ kỹ thuật Hoá hữu cơ 10,0
22 B C510402 + Công nghệ kỹ thuật Hoá hữu cơ 11,0
23 A C510403 + Công nghệ kỹ thuật Hoá phân tích 10,0
24 B C510403 + Công nghệ kỹ thuật Hoá phân tích 11,0
25 A C510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Chuyên ngành: Cơ điện) 10,0

Xét tuyển nguyện vọng 2 hệ Cao đẳng:

STT Khối
ngành
Tên ngành Chỉ tiêu NV2 Điểm NV2
1 A C510202 Công nghệ chế tạo máy 220 ≥10,0
2 A C510203 Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Chuyên ngành: Cơ điện tử) 50 ≥10,0
3 A C510205 Công nghệ kĩ thuật ô tô 170 ≥10,0
4 A C510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (Chuyên ngành Kỹ thuật Điện) 170 ≥10,0
5 A C510302 Công nghệ kĩ thuật điện tử, truyền thông (Gồm 2 chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật điện tử, Công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông ) 210 ≥10,0
6 A C480202 Tin học ứng dụng 110 ≥10,0
7 A C340301 Kế toán 250 ≥11,0
8 D1 C340301 Kế toán
9 A C510206 Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt 80 ≥10,0
10 A C340101 Quản trị kinh doanh 100 ≥11,0
11 D1 C340101 Quản trị kinh doanh
12 A C340201 Tài chính ngân hàng 150 ≥11,0
13 D1 C340201 Tài chính ngân hàng
14 A,V,H C540204 Công nghệ may 150 ≥10,0
15 B C540204 Công nghệ may ≥11,0
16 A,V,H C540205 Công nghệ may (Chuyên ngành:Thiết kế thời trang) 80 ≥10,0
17 B C540205 Công nghệ may (Chuyên ngành:Thiết kế thời trang) ≥11,0
  Công nghệ kỹ thuật hóa học gồm các chuyên ngành:
18 A C510401 + Công nghệ kỹ thuật Hoá vô cơ 80 ≥10,0
19 B C510401 + Công nghệ kỹ thuật Hoá vô cơ ≥11,0
20 A C510403 + Công nghệ kỹ thuật Hoá phân tích 80 ≥10,0
21 B C510403 + Công nghệ kỹ thuật Hoá phân tích ≥11,0
22 A C510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Chuyên ngành: Cơ điện) 110 ≥10,0

Nhà trường nhận hồ sơ xét tuyển đợt 2 Cao đẳng từ 25/08/2012 đến 10/09/2012 qua đường bưu điện và nộp lệ phí xét tuyển 15.000đ cho Bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại trường (Văn phòng Tuyển sinh, tầng 1 Nhà A2). Hồ sơ gồm: Giấy chứng nhận kết quả thi tuyển sinh ĐH năm 2012 theo đề thi chung của Bộ GD-ĐT có dấu đỏ của trường mà thí sinh dự thi (bản gốc) kèm theo 01 phong bì có dán tem và ghi rõ địa chỉ người nhận, số điện thoại liên hệ (nếu có). Nhà trường không nhận giấy chứng nhận kết quả thi tuyển sinh hệ cao đẳng.

Thí sinh trúng tuyển đợt 1 và đợt 2 sẽ nhập học tại cơ sở I, II vào ngày 30/09/2012, cơ sở III vào ngày 03/10/2012. Những thí sinh trúng tuyển nếu không nhận được giấy triệu tập nhập học đăng ký tại Văn phòng tuyển sinh từ ngày 24/09/2012 đến ngày 28/09/2012 để được cấp lại.

[QC] Đăng tin tuyển dụng, tìm việc làm nhanh, uy tín tại trang Việc Làm Báo Lao Động.

Bình luận

Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu

Video xem nhiều nhất

Hòa 1 - 1, Cameroon và Australia níu chân nhau ở cuối bảng B Confed Cup 2017