Điểm chuẩn, điểm NV2 ĐH Nha Trang năm 2012

LĐO T.B
Chia sẻ

Trường ĐH Nha Trang công bố điểm chuẩn, điểm NV2 vào trường năm 2012 như sau:

Hệ Đai học:

Tên ngành/Nhóm ngành
Khối thi
Điểm chuẩn
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
A, A1
13.0
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử
Công nghệ kỹ thuật ô tô
Công nghệ kỹ thuật chế tạo máy
Công nghệ kỹ thuật nhiệt
Kỹ thuật tàu thủy
Công nghệ kỹ thuật xây dựng
Công nghệ thông tin
A, A1
D1
13.0
13.5
Hệ thống thông tin quản lý
Ngôn ngữ Anh
Công nghệ chế biến thủy sản
A, A1
B
13.0
14.0
Công nghệ thực phẩm
Công nghệ sinh học
Công nghệ kỹ thuật môi trường
Khoa học hàng hải
A, A1
D1, D3
13.0
13.5
Kỹ thuật khai thác thủy sản
Kinh tế nông nghiệp
Kế toán
Tài chính – Ngân hàng
Quản trị kinh doanh
Kinh doanh thương mại
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
Nuôi trồng thủy sản
B
14.0
Quản lý nguồn lợi thủy sản
Bệnh học thủy sản

Hệ Cao đẳng:

Tại Nha Trang
Tên ngành
Khối thi
Điểm chuẩn
Công nghệ kỹ thuật nhiệt
A, A1
10.5
Điều khiển tàu biển
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử
Công nghệ chế biến thủy sản
A, A1
B
10.5
11.5
Công nghệ thực phẩm
Nuôi trồng thủy sản
B
11.5
Công nghệ thông tin
A, A1
D1,D3
10.5
11.0
Kế toán
Quản trị kinh doanh
Tại Phân hiệu Kiên Giang: Điểm chuẩn bằng điểm sàn cao đẳng theo khối thi.

Xét tuyển NV2

Hệ Đại học

Tên ngành/Nhóm ngành
Số lượng tuyển
Khối thi
Điểm xét tuyển NVBS
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
100
A, A1
13.0
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử
100
Công nghệ kỹ thuật ô tô
50
Công nghệ chế tạo máy
50
Công nghệ kỹ thuật nhiệt
100
Kỹ thuật tàu thủy
100
Công nghệ kỹ thuật xây dựng
100
Công nghệ thông tin
90
A, A1
D1
13.0
13.5
Hệ thống thông tin quản lý
50
Ngôn ngữ Anh
50
Công nghệ chế biến thủy sản
100
A, A1
B
13.0
14.0
Công nghệ thực phẩm
120
Công nghệ sinh học
120
Công nghệ kỹ thuật môi trường
100
Khoa học hàng hải
30
A, A1
D1, D3
13.0
13.5
Kỹ thuật khai thác thủy sản
50
Kinh tế nông nghiệp
50
Kế toán
100
Tài chính – Ngân hàng
100
Quản trị kinh doanh
80
Kinh doanh thương mại
80
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
80
Nuôi trồng thủy sản
100
B, A
14.0
Quản lý nguồn lợi thủy sản
50
Bệnh học thủy sản
50

* Phân hiêụ Kiên Giang: Xét tuyển 04 ngành đào tao: Công nghệ thực phẩm (D540101) và Kế toán (D340301), Công nghệ kỹ thuật xây dựng (D510103); Quản trị kinh doanh (D340101). Điểm chuẩn bằng điểm sàn đại học theo khối thi; Số lượng tuyển mỗi ngành là 70 chỉ tiêu.

[QC] Đăng tin tuyển dụng, tìm việc làm nhanh, uy tín tại trang Việc Làm Báo Lao Động.

Bình luận

Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu

Video xem nhiều nhất

Công nghệ 360: Tesla Model X đạt 5 sao trong bài kiểm tra độ an toàn