Đối tượng

Khối

Điểm chuẩn

Nam miền Bắc

 A

23.50

Nam miền Nam

19.50Điểm chuẩn, điểm NV2 các trường ĐH, CĐ năm 2013