Diễn xuất ấn tượng của Hán Văn Tình trong "Đất và người"

Giải trí -    BT (TH)
Vai Chu Văn Quềnh giúp nghệ sĩ để lại dấu ấn đậm nét trong lòng khán giả.

Độc giả bình luận