Không thể tin: Máy bay giấy bay xa tới 70m

Giải trí -    VIỆT HÙNG
Bạn có thể đã gấp vô vàn máy bay giấy và thử phi trong không trung, đáng tiếc thay với những nếp gấp vội vàng và không thẳng hàng lối, kết quả là những đường lượn siêu vẹo hay lao lên và đâm xuống ngay lập tức. Năm 2012, nhà thiết kế John Collins đã tạo ra được một chiếc máy bay giấy tuân thủ đúng nhưng quy chuẩn, cách tính ngặt...

Độc giả bình luận