Top 5 Hoa hậu Bản sắc Việt toàn cầu thi ứng xử

Giải trí -    BT (TH)
Trần Thị Thu Ngân - người giành ngôi vị cao nhất - nhận được câu hỏi về tầm quan trọng của việc giữ gìn bản sắc Việt trong thời hiện đại.

Độc giả bình luận