Cuốn sách là một tác phẩm đã được sửa chữa, nâng cao từ một chuyên luận, luận án tiến sĩ của nhà báo Kim Ửng bảo vệ thành công đầu năm 2013. Kim Ửng lý giải việc chọn lựa nghiên cứu phong cách nghệ thuật thơ Huy Cận qua “Lửa thiêng” (ra mắt 11.1940, do NXB Đời nay của nhóm Tự lực văn đoàn - ấn hành): “Từ lòng ngưỡng mộ, yêu quý thơ ca Huy Cận, người đã viết nên những câu thơ ám ảnh sâu sắc tâm thức tôi: Một chiếc linh hồn nhỏ: Mang mang thiên cổ sầu); thêm nữa, từ những vấn đề thú vị đặt ra ở trên, trong bối cảnh mới đã tạo động lực cho tôi...”.

Qua cuốn sách, có thể thấy một điều đáng quý trong phương pháp nghiên cứu của nhà báo Kim Ửng khi viết vể Huy Cận, đó là, ngoài việc nghiên cứu tiến trình thơ ca Việt Nam, ghi nhận nhiều thông tin từ mảng bài nghiên cứu, đánh giá cuộc đời, sự nghiệp, hồi ức, kỷ niệm về Huy Cận... của nhiều nhà nghiên cứu trong nước như Phan Cự Đệ, Hà Minh Đức, Mai Quốc Liên, Kim Ửng đã tham khảo một số bài viết về Huy Cận của các nhà nghiên cứu hải ngoại như Đặng Tiến, Thuỵ Khuê...”.