Chàng trai mải “diễn” lướt ván và kết quả không ngờ

Hài & Lạ -    BT (TH)
Chàng trai gặp ngay sự cố trên đường lướt ván. Có thể đây là chuyến du lịch đáng nhớ nhất của chàng trai này.

Độc giả bình luận