Chó giải cứu chủ trước con ngỗng hung hăng

Hài & Lạ -    BT (TH)
Con ngỗng hung hăng kẹp mỏ vào áo khoác, liên tục kéo và giật áo của chủ chú chó. Chú chó ngoạm lấy cổ của con ngỗng và kéo nó ra xa. Chú chó đã chứng minh mình đúng là người bạn thân của con người.

Độc giả bình luận