Chứng kiến mưu mẹo đỉnh cao của khỉ lúc cướp đồ của du khách

Hài & Lạ -    BT (TH)
Những con khỉ ở đền Uluwatu tại Bali, Indonesia chỉ lấy trộm đồ có giá trị đối với con người để đổi lấy thức ăn.

Độc giả bình luận