Đếm thử các kiểu câu cá độc lạ ở Việt Nam

Hài & Lạ -    BT (TH)
Bột năng bỏ vào chai, móc ếch nhựa, vịt con vào cần... là những dụng cụ được dùng làm mối nhử để câu cá.

Độc giả bình luận