Lập kỷ lục thế giới về số trang phục thay được trong một phút

Hài & Lạ -    BT (TH)
Hai ảo thuật gia người Malaysia đã lập kỷ lục thế giới mới về số bộ trang phục thay được trong vòng một phút, với 18 bộ, vượt qua 2 bộ so với kỷ lục trước đây.

Độc giả bình luận