Báo hoa lãnh trọn cú húc của linh dương đầu bò

Khám phá -    BT (TH)
Phát hiện linh dương con đang đi với mẹ, báo hoa bất ngờ ra đòn tấn công. Sự xuất hiện của báo hoa khiến cả linh dương đầu bò mẹ và con hoảng sợ bỏ chạy. Tuy nhiên thấy con bị truy kích, linh dương đầu bò mẹ lập tức quay lại dùng cặp sừng húc văng báo hoa khiến nó khiếp sợ bỏ chạy.

Độc giả bình luận