Chạm chán hổ mang chúa, rắn săn chuột nhận kết cục bi thảm

Khám phá -    BT (TH)
Chỉ với 1 cú đớp không cần quá nhanh nhạy, hổ mang chúa đã khiến rắn săn chuột nằm im chịu chết khi nọc kịch độc của nó ngấm dần vào từng tế bào.

Độc giả bình luận