CSGT điều tiết giao thông bằng điệu nhảy kiểu Michael Jackson

Khám phá -    BT (TH)
Cảnh sát điều tiết giao thông luôn là công việc vô cùng vất vả và khô khan, song một cảnh sát giao thông (CSGT) ở Nigeria đã biến công việc này trở nên thú vị khi gắn nó với điệu nhảy Michael Jackson nổi tiếng.

Độc giả bình luận