Dị nhân để hàng nghìn con ong bâu kín mặt như “không có chuyện gì“

Khám phá -    BT (TH)
24 năm bắt ong rừng lấy mật, anh Bùi Duy Nhất (41 tuổi, bản Na Sang 1, xã Núa Ngam, tỉnh Điện Biên) có thể thu phục, để đàn ong đậu kín người mình.

Độc giả bình luận