Linh dương thoát chết đầy may mắn trước báo săn

Khám phá -    BT (TH)
Hai con linh dương đang mải "đọ sức", bất ngờ báo săn tấn công từ phía sau. Tuy nhiên pha phi thân cắn vào cổ con mồi của báo săn không hoàn hảo, hơn nữa linh dương đang "hăng máu" húc đồng loại đã tạo điều kiện để linh dương thoát chết đầy may mắn.

Độc giả bình luận