Nín thở theo dõi tiết mục domino phá kỷ lục thế giới

Khám phá -    BT (TH)
Nhóm Incredible Science Machine đã phá kỷ lục thế giới Guinness về "Số lượng miếng Domino đổ nhiều nhất trong một quả bom tròn" với việc xếp và làm đổ một chuỗi gồm 76.017 miếng domino từ tâm của một đường tròn hướng ra phía cạnh ngoài của nó.

Độc giả bình luận