“No bụng, đói con mắt” - Hổ mang chúa khổ sở nôn 6 quả trứng

Khám phá -    BT (TH)
Video được quay tại Công viên Quốc gia Similipal, bang Odisha, Ấn Độ. Con rắn hổ mang chúa đã nuốt 7 quả trứng một lúc, nhưng vì bụng không thể chứa nổi, nên nó phải nôn ra tới 6 quả trứng.

Độc giả bình luận