Nơi duy nhất tại Việt Nam nuôi thành công bò Kobe

Khám phá -    BT (TH)
Bò đực phải được thiến từ nhỏ, cho nghe nhạc giao hưởng, tuyệt đối không được dùng nước... là những bí quyết nuôi bò của người Nhật. Mô hình nuôi bò Kobe tại xã Tân Lạc, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng là nơi duy nhất ở Việt Nam thành công giống bò quý này.

Độc giả bình luận