Nơi duy nhất trên thế giới người dân dùng máy bay riêng đi ăn sáng

Khám phá -    BT (TH)
Thị trấn Spruce Creek, bang Florida, có thể coi là thiên đường của những người yêu thích máy bay. Hầu hết người dân ở đây đều di chuyển bằng máy bay và vào mỗi thứ 7 hàng tuần họ sẽ sử dụng phượng tiện này để đi ăn sáng. Hầu như người dân ở đây đều là phi công chuyên nghiệp, số còn lại làm bác sĩ, nhà đầu tư bất động sản, luật sư......

Độc giả bình luận