Rồng Komodo kịch chiến bất phân thắng bại

Khám phá -    BT (TH)
Hai con rồng komodo khổng lồ trong công viên quốc gia Indonesia đứng bằng chân sau và ghì chặt lấy nhau, ra sức cắn và vật đối phương xuống đất.

Độc giả bình luận