Sư tử “trắng trợn” cướp mồi của báo hoa

Khám phá -    BT (TH)
Vừa săn được con mồi, báo hoa giật mình tháo chạy bỏ lại con mồi khi phát hiện hai con sư tử lao đến.

Độc giả bình luận