Trận kịch chiến của hai con rắn độc nhất Australia

Khám phá -    BT (TH)
Cuộc đấu sinh tử giữa hai loài rắn độc nguy hiểm nhất ở Australia được một người qua đường ghi lại và cái kết bi thảm của kẻ thua cuộc.

Độc giả bình luận