Bò tót điên cuồng lao đầu húc ôtô

Thể thao -    BT (TH)
Con bò tót ở Tây Ban Nha liên tục lao đầu vào chiếc xe chở người, húc vào bánh trước và nắp capô.

Độc giả bình luận