Fidel Castro trong lòng nhiếp ảnh gia thể thao người Mỹ

Thể thao -    VIỆT HÙNG
Rất nhiều quốc gia trên toàn thế giới đang tưởng nhớ người anh hùng vĩ đại - Fidel Castro sau khi ông đã đi sang thế giới bên kia vào ngày 25.11. Để tưởng nhớ người chiến sĩ cách mạng vĩ đại này, không ít người đã ôn lại những kỉ niệm đẹp về những lần được gặp gỡ Fidel, trong đó có nhiếp ảnh gia thể thao của Mỹ - ông Neil Leifer.

Độc giả bình luận