Thạch Kim Tuấn không giành được điểm nào ở Olympic Rio

Thể thao -    Văn Thắng
Ở nội dung cử giật, Thạch Kim Tuấn đạt thành tích 135kg. Đến phần thi cử đẩy, anh phải chịu rất nhiều áp lực khi phải vượt qua Sinphet Kruaithong của Thái Lan. Thành tích tốt nhất ở nội dung cử đẩy của Sinphet Kruaithong là 157kg. Với thành tích cử giật kém đô cử Thái Lan 2kg, Thạch Kim Tuấn phải đạt mức cử đẩy hơn đối thủ ít nhất...

Độc giả bình luận