Cận cảnh 18 bảo vật quốc gia ẩn chứa tinh hoa Việt Nam

Thời sự -    Phạm Dung - Thanh Huyền - Văn Thắng
Trống đồng Ngọc Lũ, Thạp đồng Đào Thịnh, Ấn vàng Sắc mệnh chi bảo… những bảo vật có lịch sử hàng nghìn năm tuổi lần đầu tiên được trưng bày trong không gian của Bảo tàng Lịch sử quốc gia. Đây là các bảo vật có giá trị đặc biệt về lịch sử, văn hóa, gắn liền với quá trình hình thành quốc gia, dân tộc xuyên suốt chiều dài lịch sử hàng...

Độc giả bình luận