Cận cảnh lính đặc công luyện tập ẩn mình cả giờ dưới nước

Thời sự -    Thanh Huyền
Rèn luyện để nâng cao kỹ thuật, chiến thuật, kỹ năng chiến đấu... là nhiệm vụ thường xuyên của chiến sĩ đặc công nước thuộc Tiểu đoàn Đặc công 2012, Bộ Tham mưu, Quân khu 9.

Độc giả bình luận