“Căn cứ vào đâu để nói người dân không có quyền kiểm tra kế hoạch của CSGT?“

Thời sự -    Nguyễn Hà - Phạm Dung
"Căn cứ vào đâu để nói người dân không có quyền kiểm tra kế hoạch của CSGT?" là lập luận của luật sư Trần Thu Nam - Trưởng văn phòng Luật sư Tín Việt và Cộng sự liên quan đến phát biểu của thiếu tướng Trần Sơn Hà: “Người dân không có quyền kiểm tra kế hoạch của CSGT”.

Độc giả bình luận