Chất Độc xyanua vượt ngưỡng trong rác thải của Formosa

Thời sự -    Phạm Dung (TH)
Trong thông cáo gửi báo chí trưa 2.8, Bộ Tài nguyên và môi trường đã đưa ra kết luận về mức độ độc hại của gần 400 tấn chất thải (bao gồm cả đất đá) bị chôn lấp trái phép tại Hà Tĩnh cũng như mức độ tác động của số chất thải này tới môi trường xung quanh. Kết quả cho thấy trong chất thải chôn lấp trái phép có một số mẫu bùn thải...

Độc giả bình luận