Công nhân “kêu trời” vì gặp khó với ATM

Thời sự -    Trường Sơn - Lê Tuyết
Cứ “đến hẹn lại lên”, những ngày các công ty trong các KCN, KCX trả lương cho công nhân, nhân viên thì y như rằng tại các điểm có bố trí máy rút tiền tự động lâm cảnh quá tải. Đã có nhiều công nhân phải chạy cả chục cây số, đi hàng loạt điểm ATM thì mới rút những đồng lương ít ỏi của mình. Nhiều công nhân cho biết, những ngày 5,...

Độc giả bình luận