Đại sứ Anh nói về triển vọng hợp tác giữa Việt Nam - Anh Quốc

Thời sự -    Phạm Dung - Văn Thắng - Phan Thúy
Đánh giá về triển vọng hợp tác giữa hai nước Việt Nam và Anh, Đại sứ Giles Lever cho rằng hai nước sẽ có sự hợp tác toàn diện và lâu dài trong nhiều lĩnh vực thời gian tới, đặc biệt khi Chính phủ Việt Nam nhiệm kỳ mới đang gửi đi những thông điệp tích cực, nhất là cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.

Độc giả bình luận