Đại tướng Võ Nguyên Giáp chính thức sinh vào ngày tháng năm nào?

Thời sự -    Thu Hoài - Nguyễn Hà
"Bà cụ sinh ông Giáp vào mùa lụt, nước dâng tràn cho tới tận bờ biển. Bà cụ đẻ rơi dưới một cái lều cất tạm ở gốc cây mít to như cổ thụ. Nhưng chính vào ngày ấy đã ra đời 1 con người mà nhiều nhà sử học thế giới bình luận rằng đó là 1 trong những người hiếm đã làm thay đổi dòng chảy của lịch sử". Theo lời bà cụ thì Đại tướng sinh...

Độc giả bình luận