Đi tìm người thầy khởi nguồn phong trào Tiếng trống khuyến học

Thời sự -    Nguyễn Hà - Phạm Dung - Thanh Huyền
“Đã đến giờ học đêm tại nhà, Hội Khuyến học thôn Phú Mẫn xin thông báo và đề nghị các quý vị phụ huynh học sinh hãy đôn đốc, nhắc nhở, tạo điều kiện cho con em mình ngồi vào bàn học đúng giờ. Tùng! Tùng! Tùng...” - Đã mấy chục năm nay, tiếng loa phát thanh thông báo đến giờ học bài này đã trở nên quá quen thuộc với các em học sinh...

Độc giả bình luận