Đoạn kết cuộc đời ở trung tâm dưỡng lão: Mẹ cha ta khổ hay sướng?

Thời sự -    Phạm Dung - Nguyễn Hà
Ở Việt Nam, lĩnh vực dưỡng lão có thể không mới, nhưng với quan niệm phương Đông, nhiều người vẫn cho rằng, đưa cha mẹ vào các trung tâm dưỡng lão là bất hiếu. Hãy lắng nghe tâm sự của chính những cụ ông cụ bà ở đây để xem họ nghĩ như thế nào khi sống tại các viện dưỡng lão, về quan niệm hiện nay của xã hội khi con cái đưa cho mẹ...

Độc giả bình luận