Du thuyền Hồ Tây "ngắc ngoải" nằm chờ ngày di dời

Thời sự -    Phạm Dung - Nguyễn Hà - Văn Thắng
Quyết tâm giải tỏa các nhà nổi, du thuyền đang kinh doanh trên Hồ Tây, vừa qua Hà Nội đã tiến hành nhiều biện pháp cứng rắn. Theo đó, toàn bộ tàu, du thuyền tại bến thủy Hồ Tây hiện nay phải ngừng hoạt động để tới đây di dời về khu vực Đầm Bảy (Tây Hồ, Hà Nội). Tuy nhiên, khi đã đình chỉ hoạt động tại bến cũ thì khu vực đầm Bảy vẫn...

Độc giả bình luận