Hàng vỡ khi gửi đường hàng không, trách nhiệm thuộc về ai?

Thời sự -    Phạm Dung - Văn Thắng
Vận chuyển hàng hóa đảm bảo, trong đó có việc vận chuyển hàng hóa thông qua con đường hàng không đang là dịch vụ chiếm ưu thế trên thị trường hiện nay, bởi tính nhanh chóng, tiện lợi và an toàn mà nó mang lại. Tuy nhiên trong trường hợp xảy ra rủi ro trong quá trình vận chuyển, hàng hóa có dấu hiệu hư hỏng thì khách hàng nên làm...

Độc giả bình luận