Infographic: 9400 tỷ cho đề án ngoại ngữ và những con số biết nói

Thời sự -    Văn Thắng
Đề án Dạy và học ngoại ngữ giai đoạn 2008-2020 được phê duyệt năm 2008 với mục tiêu đổi mới toàn diện việc dạy và học ngoại ngữ trong các trường. Sau 8 năm đi vào thực hiện chúng ta đã làm được những gì? Hãy cùng báo Lao Động nhìn lại đề án này qua video Infographic dưới đây.

Độc giả bình luận