Infographic: Bố - người đàn ông yêu bạn vô điều kiện

Thời sự -    Văn Thắng
Ngày 18.6.2017 là ngày của bố - Ngày của người đàn ông yêu bạn vô điều kiện, người luôn coi bạn là tất cả.

Độc giả bình luận