Infographic: Những phát ngôn ấn tượng của Chủ tịch Cuba Fidel Castro

Thời sự -    Văn Thắng
Cựu Chủ tịch, nhà lãnh đạo cách mạng Fidel Castro đã có những phát ngôn đáng nhớ trong suốt sự nghiệp chính trị vĩ đại của mình về bản thân ông và lý tưởng cộng sản.

Độc giả bình luận