Infographic: Phân loại cá biển Ăn được và Không ăn được ở miền Trung

Thời sự -    Nguyễn Trường - Thiện Minh
Cuối cùng, thông tin được chờ đợi nhất là “cá biển miền Trung đã ăn được hay chưa” đã được Bộ Y tế công bố vào hôm nay 20.9. Báo Lao Động thực hiện một video để người dân nhận biết rõ hơn các loại hải sản có thể ăn được và không ăn được sau đây.

Độc giả bình luận