Không cướp phết, người dân Đông Lai lo giá trị truyền thống bị mai một

Thời sự -    Thanh Huyền - Phạm Dung
Trước thông tin lễ hội đình Đông Lai không tổ chức tung, cướp phết như hàng năm, người dân tại đây tỏ ra khá thất vọng, nhiều người còn có phản ứng gay gắt và cho rằng điều này đang làm mai một giá trị truyền thống của cha ông.

Độc giả bình luận