Không khí Hà Nội ô nhiễm ở mức nào?

Thời sự -    Nguyễn Hà - Phạm Dung
Mức độ ô nhiễm không khí của Hà Nội đứng thứ 2 thế giới trong sáng ngày 5/10 đang là thông tin khiến dư luận quan tâm và lo lắng. Tuy nhiên những chỉ số tại thời điểm sáng ngày 5/10 liệu có thể dùng để kết luận về mức độ ô nhiễm của Hà Nội? Và việc đo chất lượng không khí của Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung đang diễn ra như...

Độc giả bình luận