Lần đầu tiên Việt Nam có Bản đồ từ thiện quốc gia

Thời sự -    Nhóm phóng viên
Trên Bản đồ từ thiện tại địa chỉ http://bandotuthien.vn, chỉ với vài thao tác click chuột mỗi người có thể cập nhật đầy đủ hiện trạng hoàn cảnh mình cần giúp đỡ: Họ là ai, ở đâu, họ đang như thế nào, họ đã được hỗ trợ chưa và cách hỗ trợ họ như thế nào là thiết thực nhất.

Độc giả bình luận