Lời gửi gắm cuối cùng của nghệ sỹ Việt tới NSƯT Phạm Bằng

Thời sự -    Phạm Dung - Nguyễn Hà- Thanh Huyền
Trong lễ viếng NSƯT Phạm Bằng, nhiều nghệ sỹ Việt đã có mặt tiễn đưa NSƯT Phạm Bằng và thương tiếc ghi lại những lời kính mến gửi đến người đồng nghiệp - diễn viên, người cha, người chú kính mến - NSƯT Phạm Bằng.

Độc giả bình luận